DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ VE GEOMETRİK CİSİMLER

Bir cisim yaklaşıyor efendim!