7.SINIF VERİ İŞLEME VE ÜÇ BOYUTLU CİSİMLER

Üç Kenarı Varsa Üçgendir. İşte Bu Kadar.

VERİ İŞLEME ( 5 EĞİTİM ) ( TOPLAM SÜRE 01:31:27 )

Verileri yorumlayabilmek günlük hayatımızı kolaylaştıran bir beceridir. Çizgi grafiklerini kullanarak artık bazı olayların zaman içerisindeki değişimlerini daha net görebilecek ve daire grafiklerinden faydalanarak bir bütünün parçalarının dağılımını daha iyi inceleyebileceksin. Ayrıca aritmetik ortalama, medyan, tepe değeri gibi bazı yeni terimler göreceğiz.

CİSİMLERİN FARKLI YÖNLERDEN GÖRÜNÜMLERİ ( 1 EĞİTİM ) ( TOPLAM SÜRE 12:59 )

Artık 3 boyutlu düşünme ve görme zamanı! Bize farklı yönlerden gösterilen 3 boyutlu cisimlerin, diğer yönlerini tahmin etme ve çizme gibi becerilerimizi geliştireceğiz bu konumuzda. Bazen bize bir yönden gösterilen 3 boyutlu cismin kaç parçadan oluştuğunu, bazen de cismi 2 boyutlu bir kağıda nasıl çizmemiz gerektiğini göreceğiz.