6.SINIF CEBİRSEL İFADELER VE VERİ İŞLEME

Cebirsel İfadeler ve Veri İşleme

CEBİRSEL İFADELER ( 2 EĞİTİM ) ( TOPLAM SÜRE 28:02 )

Artık matematikte sayılardan bilinmeyenlere yani ‘’x ve y’lere’’ geçme vakti! Bilinmeyen sayıyı temsil eden harf ya da sembollere artık değişken, değişken içeren ifadelere de cebirsel ifadeler diyeceğiz. Bu konumuzda cebirsel ifadelerle toplama - çıkarma - çarpma yapıp, çeşitli problemleri çözmede cebirsel ifadeleri kullanacağız.

VERİ TOPLAMA, TABLO VE GRAFİKLER ( 2 EĞİTİM ) ( TOPLAM SÜRE 26:46 )

Bu konumuzda sütun grafiği gibi çeşitli grafiklerden ve tablolardan edindiğimiz verileri okumayı, anlamayı ve bunları işleme dökme yeteneklerimizi geliştireceğiz. Daha çok, okuduğumuzu ve gördüğümüzü yorumlama üzerine çalışmalar yapıp, bazen de verileri kullanıp çeşitli grafikler çizeceğiz.

VERİ ANALİZİ ( 2 EĞİTİM ) ( TOPLAM SÜRE 32:37 )

Veri analizinde konusunda, grafik ve tablo okumayı öğrendikten sonra, verileri anlamamızı ve yorumlamamız kolaylaştıracak açıklık ve aritmetik ortalama gibi istatistik terimlerinden faydalanacağız. Açıklık ve aritmetik ortalama hesaplamayı öğrenecek, bunları iki farklı veri grubunu karşılaştırırken ve yorumlarken kullanacağız.