8.SINIF MADDE VE ENDÜSTRİ

Atomu da parçaladık mı tamamdır

PERİYODİK SİSTEM ( 3 EĞİTİM ) ( TOPLAM SÜRE 45:05 )

8. sınıf Fen Bilimleri ders anlatım videoları 4. ünite: Madde ve Endüstri ile devam ediyor. Kâğıt ve kalemleri hazırlayın! Mendeleyev ile birlikte elementlerin belirli bir düzene göre sıralandığı bir tablo oluşturuyoruz. Periyodik tabloda elementin adı, sembolü ve element atomunun proton sayısı gibi bilgilere de yer verilmektedir. Periyodik Tablo ile metal, ametal ve yarı metallerin yerlerini Tonguç’la işaretliyoruz. Elementleri fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre birbirinden ayırıp element çeşitlerini açıklıyoruz.

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI ( 1 EĞİTİM ) ( TOPLAM SÜRE 05:50 )

Maddeler üzerinde hep yeni işlemler deniyoruz: “Fiziksel ve Kimyasal Değişimler” Bir madde basit bir işlemden geçtiğinde nasıl değişime uğrar, test ediyoruz. Bu değişimlerle maddede meydana gelen sonuçlar yalnızca görünüşte olabileceği gibi maddenin iç yapısında da olabilir. Siz de elinizdeki maddeler üzerinde yeni bir işlem uygulayabilirsiniz. Kesme, parçalama, öğütme, yakma vs gibi işlemler sonucunda madde fiziksel ve kimyasal değişime uğradı mı? Tonguç’la beraber öğrenelim!

KİMYASAL TEPKİMELER ( 2 EĞİTİM ) ( TOPLAM SÜRE 22:21 )

Kimyasal değişime uğrayan maddelerin başına neler geldiklerini hatırlayalım. Maddelerin kimyasal değişime uğrayarak yeni maddelerin oluşması sürecine kimyasal tepkime denir. Vücudumuzda birçok kimyasal tepkime gerçekleştiğini biliyor musun? Mesela sindirim, solunum gibi olaylar kimyasal tepkimeler sonucu gerçekleşir. Kimyasal tepkime sonrası oluşan yeni maddelerin atom sayısına ve atom türüne iyice dikkat et! Kimya endüstrisi videosunda yer alan sabun, kolonya, ilaç ve boya gibi ürünler hangi sektörde üretilir? Türkiye’de kimya endüstrisinin işleyişini merak ediyorsan seni de bekliyoruz. Kimya alanında çalışan meslek grupları, kurum ve kuruluşları Tonguç ile beraber öğreneceksin.

ASİTLER VE BAZLAR ( 3 EĞİTİM ) ( TOPLAM SÜRE 40:34 )

Şimdi günlük hayatta maddeleri pH değerlerine göre ayırmanın zamanı geldi. Asit özelliği taşıyan maddeler asidik, baz özelliği taşıyan maddeler de bazik madde olarak adlandırılır. Peki, maddelerin asidik veya olduğunu kolaylıkla nasıl anlarız? Hemen asitler ve bazlar üzerinde denemek için turnusol kağıdını hazırla! Belirteçler asidik ve bazik özellik gösteren maddelerde farklı renk aldığına göre, işimiz çok kolay! Haydi sen de aramıza katıl ve suda çözündüklerinde hidroksit ve hidrojen iyonu veren maddeleri birbirinden ayır. Asit yağmurları yağmaya başlamadan önce uyarılarımızı dikkate almayı unutma!

MADDENİN HALLERİ VE ISI ALIŞVERİŞİ ( 6 EĞİTİM ) ( TOPLAM SÜRE 01:46:35 )

Günlük yaşamda meydana gelen hal değişimleri ile ısı alışverişi arasındaki ilişkiyi öğrenmek için hazır mısın? Isı almaya başlayan katı bir maddenin tanecikleri daha serbest bir şekilde hareket etmeye başlar. Madde aldığı ısının etkisiyle erimeye başlar ve madde katı halden sıvı hale geçer. Isınma ve soğuma eğrileri videosu ile grafik üzerinde erime ve kaynamanın gerçekleştiği bölgeleri işaretliyoruz. Maddelerin öz ısı değerleri ile oynuyoruz. Öz ısı, madde miktarına bağlı olmayıp maddenin cinsine bağlı olduğundan, maddeler için ayırt edici özelliktir, biliyoruz. Tonguç’la birlikte keşfediyoruz.