Doğal Sayılar

Doğal Sayılar


ÜNİTE Doğal Sayılar


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Milyonlar, Bölük ve Basamaklar - Rakamlarla En Büyük En Küçük - Örüntüler


Doğal Sayılarla İşlemler


ÜNİTE Doğal Sayılar


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Doğal Sayılarla İşlemler - Parantezli İşlemler ve Zihinden Dört İşlem - Bir Sayının Karesi ve Küpü - İki ve Üç Adımlı Problemler - Zaman Ölçüleri


Kesirler


ÜNİTE Doğal Sayılar


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Kesirler Giriş - Bileşik ve Tam Sayılı Kesirler - Kesirlerde Sıralama