Sayılar - TEOG 1-2

Çarpanlar ve Katlar


ÜNİTE Sayılar - TEOG 1-2


İÇİNDEKİ VİDEOLAR: Çarpanlar ve Katlar - EBOB ve EKOK - EBOB ve EKOK Problemleri - Aralarında Asallık


Üslü İfadeler


ÜNİTE Sayılar - TEOG 1-2


İÇİNDEKİ VİDEOLAR: Üslü İfadeler - Üslü Çözümleme - Sıfırıncı Kuvvet - Negatif Kuvvet - Üslü Sayılarda Çarpma ve Bölme - Çok Büyük Çok Küçük Sayılar - Bilimsel Gösterim


Kareköklü İfadeler


ÜNİTE Sayılar - TEOG 1-2


İÇİNDEKİ VİDEOLAR: Tamkare Sayıların Karekökü - Karekök Bulma - Tamkare Olmayan Sayıların Karekökü - Gerçek Sayılar - Rasyonel Sayılar ile İrrasyonel Sayılar - Kareköklü Sayılarda Çarpma ve Bölme - a√b Gösterimi - Kökten Kurtulma - Kareköklü Sayılarda Toplama ve Çıkarma - Ondalık Kesirlerin Karekökleri


Kareköklü İfadeler Konu Özeti


ÜNİTE Sayılar - TEOG 1-2


Kareköklü ifadeleri tek sayfada özetledik.