Yazar Eser Posteri

YEP 1. Bölüm


ÜNİTE Yazar Eser Posteri


İÇİNDEKİ VİDEOLAR: İslamiyet Öncesi, Ara Dönem, Halk Edebiyatı / Çağatay Edebiyatı, Divan Edebiyatı / Tanzimat Edebiyatı / Servet-i Fünun, Bağımsızlar / Fecr-i Ati Edebiyatı, Milli Edebiyat


YEP 2. Bölüm


ÜNİTE Yazar Eser Posteri


İÇİNDEKİ VİDEOLAR: Beş Hececiler, Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir / Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir, Yedi Meşaleciler / Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir, Birinci Yeni, Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir / İkinci Yeni Şiir


YEP 3. Bölüm


ÜNİTE Yazar Eser Posteri


İÇİNDEKİ VİDEOLAR: İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir, 1980 Sonrası Şiir / Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri / Cumhuriyet Döneminde Öykü ve Roman, Toplumcu Gerçekçi Eserler / Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler / Modernizmi Esas Alan Eserler / Cumhuriyet Döneminde Tiyatro / Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler