Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı


ÜNİTE Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı


İÇİNDEKİ VİDEOLAR: Cumhuriyet Dönemindeki Öğretici Metinler - Öz Şiir - Yedi Meşaleciler - Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir - Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Savunan Şiir - Beş Hececiler - Hisarcılar - Garip Hareketi (I. Yeni) - Garip Hareketi Temsilcileri - Maviciler - Maviciler Akımı Temsilcileri - İkinci Yeni Hareketi - İkinci Yeni Hareketi Temsilcileri - 1960 Sonrası Mistik Duyarlılık Şiiri - Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Eserler - Toplumcu Gerçekçi Eserler - Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler - Modernizmi Esas Alan Eserler - Göstermeye Bağlı Edebî Metinler